top of page

הצטלבויות

ספרית הפועלים | 2003 | רומן

בירושלים של סתיו 2000 מפיק צוות טלוויזיה ישראלי סרט תיעודי על נזירה היוצאת, לראשונה בחייה, מפתח המנזר בו היא מתבודדת, ומצטרפת לאולפן של עולים חדשים כדי ללמוד עברית. למן יום הצילומים הראשון ועד להשלמת המשימה, הופכת הפקת הסרט להיות גם תהליך של בירור ייעודם האישי ומהות חייהם של העוסקים בו, כשהם ניצבים לפני המצלמה או מאחוריה. בימים בהם נדמה כי הטרור והשנאה מרסקים את כל מערכות החיים, נחשפים גיבורי הסיפור כמי שמבקשים אהבה, הבנה ונוחם זה אצל זה.

הצטלבויות מעמיד את גיבוריו בפני דילמות אנושיות, כמו הציות לנורמות ולצווים חברתיים, או מחויבות האדם למשפחתו. אלה הולכים ומתרסקים כאותו בקבוק תבערה המתנפץ בתמונת הפתיחה של הספר ומצית תבערה גדולה. קו פרשת המים החוצה את ירושלים, הוא גם קו פרשת הדם, הקורע את ליבה של העיר.

הצטלבויות הוא ספר מפתיע ומרגש. יוצרו משכיל לשזור את מסגרת הסיפור - המשחזרת את שלבי הפקתו של סרט תיעודי - עם עלילתו הדרמטית, על מכלול מרכיביה ודמויותיה.

הצטלבותם של שני "הערוצים" הללו מהווה מפגש מרתק בין זוויות צילום וטכניקות קולנועיות, לבין סיפור מתח, המשרטט באומץ ובהעמקה צמתים משמעותיים בחייה של החברה הישראלית. מה שהחל כסרט תיעודי תמים, הופך לדרמה סוחפת ולסיפור אהבה ייחודי.

הספר הצטלבויות.jpg
bottom of page