top of page

להכיר את השכנים

"מעבר להרי החושך – מסע ליד הבית", הוא מסע בין שלוש נקודות הנמצאות במרחק כמה מאות מטרים האחת מהשנייה, וסיפורן הוא סיפור ההיסטוריה על רבדיה, תולדות הציונות, מלחמות ישראל, הקונפליקט המתמשך והבסיס להבנת המצב הירושלמי והמצב הלאומי בעשור השלישי של המאה ה – 21.   הסיור נוצר בעקבות הספר "מעבר להרי החושך".

 

המסע מתחיל בחצר ביתו של ש"י עגנון ברחוב קלוזנר 16 בשכונת תלפיות בירושלים. בית עגנון הוא סמל לאחיזה מול הרוח, על קו פרשת המים, בשכנות לכפרים הערבים, והשיחה שם תכניס אותנו לאווירה של היום כולו.

מבית עגנון נמשיך בין בתי השכונה ההיסטוריים של שכונת תלפיות, הקו הירוק, השגרירות האמריקנית החדשה בירושלים, והתפר בין שני חלקי העיר בנקודה הזאת. משם ניסע לקיבוץ רמת רחל והתל ההיסטורי הסמוך לו: הקיבוץ והתל ההיסטורי הם סיפור ההתיישבות היהודית, החורבן והגירוש, כמו גם השיבה לארץ ישראל. משם נמשיך לנקודה השלישית לפארק הזיתים והתצפית המרהיבה לכפרים ולמדבר יהודה.

 

מן המקום הזה ניכנס לכפרים בסיור רכוב. הכוונה היא לראות את מבנה הכפרים, ללמוד על מערכות החינוך, השלטון המקומי, ההתארגנות הקהילתית כמו גם לעמוד על הבעיות העצומות שעומדות בפני מדינת ישראל בכל ניסיון ליצור נורמליזציה בחיים המשותפים עם תושבי מזרח ירושלים שצור באהר ואום טובא הם חלק ממנה. נבקר גם בוואדי חומוס שעלה לאחרונה לכותרות, נראה את הבעייתיות המובנית של האיזור ואת תנופת הפיתוח של הכבישים במזרח ירושלים המחברים את דרום הגדה לצפונה. נחתום את החלק הזה במתנ"ס צור-באהר  על ארוחת צהרים שאותה יכינו נשים ממועדון הנשים המקומי.

נסיים את הסיור בהצצה לשכונת הר-חומה, המשקיפה על הכפרים מדרום, נעמוד על המבנה שלה, והקשר עם הכפרים. 

להרשמה לסיור בקבוצות נא לפנות במייל לאליעזר.

bottom of page